PROJEKTOVÉ PRÁCE

jsou vize a nápady převedené do života. Těžko lze najít větší svobodu, než jaká je obsažená v kreativitě a tvůrčí práci.

Pracoval jsem na mnoha projektech, které stojí a zároveň na dalších, které se realizovat nepodařilo.

Vždy budu rád spolupracovat na projektech