INŽENÝRSKÉ STAVBY A OBJEKTY

 

Celý můj profesní život je spojen s inženýrskými stavbami.Ve třech firmách a během dvaceti pěti let jsem se podepsal na projektech, přípravě a realizaci staveb podzemních plynových zásobníků, produktovodů, přemostění řek a průmyslových areálů.

Posledních osm let se ve společnosti HOCHTIEF CZ podílím na přípravě a realizaci projektů jako MO Praha - Blanka, Metro A5 Dejvická - Motol, ÚČOV Praha, železničních koridorových staveb a silničních a dálničních projektů.
 

Pracoval jsem jako projektant, statik, stavbyvedoucí, vedoucí projektu a vedoucí týmu pro přípravu projektů.

Nějaké zkušenosti už mám a těším se na další, protože tato práce mě opravdu baví a naplňuje.