Ing. Tomáš Vladík                                                          
autorizovaný inženýr pro
mosty, inženýrské konstrukce a dopravní stavby
statik
člen ČSSI
člen ČKAIT